2106048153 6977330377 Θράκης 10, Γέρακας dimitrisxtz1234@gmail.com
hero image


 

Χωματουργικές Εργασίες 
Χατζής Δημήτρης - Εκσκαφές - Κατεδαφίσεις - Αποχετευτικά έργα - Διανοίξεις Δρόμων
- Καθαρισμοί οικοπέδων - Αποκομιδή μπαζών - Γέρακας Αττική

 

Στην καρδιά του Γέρακα Αττικής βρίσκεται μια επιχείρηση που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της περιοχής και των πελατών της με το ευρύ φάσμα χωματουργικών εργασιών που προσφέρει. Η Επιχείρηση Χατζής Δημήτριος, με επικεφαλής τον κύριο Χατζή Δημήτριο, αποτελεί την πρώτη επιλογή για όσους αναζητούν εξειδικευμένες, αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας χωματουργικές υπηρεσίες.

Η επιχείρηση καλύπτει μια ευρεία γκάμα χωματουργικών εργασιών, περιλαμβανομένων:

  • 1. Εκβραχισμοί: Με εξειδικευμένο εξοπλισμό και εμπειρία στη διαχείριση υδρολογικών έργων, η επιχείρηση διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση του ύδατος σε διάφορα περιβαλλοντικά σενάρια.
  • 2. Εκσκαφές: Ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου, η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες εκσκαφής με ακρίβεια και ασφάλεια.
  • 3. Κατεδαφίσεις: Η ασφαλής και αποτελεσματική κατεδάφιση κτιρίων και δομών αποτελεί μια από τις ειδικότητες της επιχείρησης, με σεβασμό προς το περιβάλλον.
  • 4. Αιολικά Πάρκα: Με την αναδυόμενη ανάγκη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η επιχείρηση προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα των αιολικών πάρκων.
  • 5. Αποχετευτικά και Αρδευτικά Έργα: Η επιχείρηση είναι εξειδικευμένη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποχετευτικών και αρδευτικών έργων για γεωργικές και αστικές εκμεταλλεύσεις.
  • 6. Διανοίξεις Δρόμων: Η επιχείρηση προσφέρει υπηρεσίες διανοίξεων δρόμων και κατασκευής οδικών δικτύων με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας.
  • 7. Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων: Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξωτερικών χώρων όπως πάρκα, πλατείες και κήπους, δίνοντας έμφαση στην αισθητική και τη λειτουργικότητα.
  • 8. Καθαρισμοί οικοπέδων και αποκομιδή μπαζών: Η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού οικοπέδων και αποκομιδής μπαζών για την ανακύκλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων.
 

Με την αφοσίωσή τους στην ποιότητα και την ασφάλεια, ο κύριος Δημήτριος και η ομάδα του διασφαλίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου, προσφέροντας ταυτόχρονα προσιτές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση προς τους πελάτες τους. Η Επιχείρηση Χατζής Δημήτριος αποτελεί τον σταθερό σύμμαχο για κάθε χωματουργική ανάγκη στην περιοχή του Γέρακα και πέραν αυτής.